Makinig Tayo Ng Mga Pamamaraan Ng Pagiingat Sa Oras Ng Kalamidad!

Ang Tamang Paraan ng Pagtawag sa Numerong 119.

Informações:

Sinopsis

Ang pampamayanang anunsyo sa pagiingat sa oras ng kalamidad na ito ay mula sa Nagoya International Center.