Makinig Tayo Ng Mga Pamamaraan Ng Pagiingat Sa Oras Ng Kalamidad!

Madadaling Salita sa Wikang Hapones na Maaring Makatulong sa Oras ng Kalamidad at Emerhensiya

Informações:

Sinopsis

Ang pampamayanang anunsyo sa pagiingat sa oras ng kalamidad na ito ay mula sa Nagoya International Center.