Ang Bagong Daan Ng Krus

Ika-5 Istasyon – Tinanggap ni Hesus ang Kanyang Krus

Informações:

Sinopsis

Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong Mahal na Krus at Muling Pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan Pagbasa (Mt 27:31) At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuutan ng sariling damit, at inilabas upang ipako sa krus. Panalangin Minamahal kong Panginoon, ang krus ay siyang parusa para sa mga […]