Ang Bagong Daan Ng Krus

Pangwakas na Panalangin

Informações:

Sinopsis

Panalangin para sa Intensiyon ng Santo Papa Ama Namin… Aba, Ginoong Maria… Luwalhati… Pangwakas na Panalangin Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, namatay at matagumpay na muling nabuhay ang Iyong Bugtong na Anak para iligtas kami sa aming mga kasalanan. Sa Iyong kabutihan, muli mong buhayin ang Iyong mga tapat na nananampalataya upang makiisa sa kanya […]