Ταχεία Ερμηνεία Ανάλυσης Αερίων Αίματος: Η Ανάλυση Αερίων Αίματος Σε 4 Βήματα

Prueba ahora Firma sin compromiso. Cancele cuando quiera.

Sinopsis

Ιατρικό ζήτημα, απευθυνόμενο σε ιατρούς και νοσοκόμους.

Το βιβλίο παρέχει τις έννοιες που είναι απαραίτητες για τη μελέτη της Ανάλυσης Αερίων του Αίματος, με τρόπο που θα τα κάνει εύκολα αξιοποιήσιμα, αλλά και το κίνητρο για περαιτέρω μελέτη, ίσως χωρίς το φόβο της αντιμετώπισης ενός υλικού το οποίο, καλώς ή κακώς, θεωρείται εκ των προτέρων πολύπλοκο.
Εξετάζονται οι διάφορες φάσεις, από τη συλλογή ως την ερμηνεία των δεδομένων, με ένα λεξιλόγιο λεπτό και λακωνικό, με τη χρήση διαγραμμάτων και σχετικών ευανάγνωστων διδασκαλιών.