Pkn Duiven

Informações:

Sinopsis

De Protestantse Gemeente van Duiven

Episodios

 • 14 november 2021

  14/11/2021

  In deze viering staan we stil bij de lezing uit Marcus 12: 41 en verder. Het verhaal dat bekend staat als ‘het penningske van de weduwe’. Een kort verhaal maar met veel lagen dat ons uitdaagt om goed te zien. Wat voor samenleving willen we, wat voor gemeente willen we, wat voor mens wil je zijn? Het is een oefening in het kijken naar de werkelijkheid, ook naar vandaag. Wat zie je? Een weduwe in het keurslijf van de kerk? Gemanipuleerd om zelfs het laatste weg te geven? Of een vrouw die allang geleerd heeft het alleen van God te verwachten? Jezus herkent zichzelf, een paar dagen voor zijn dood, in haar. Hij laat ons in een spiegel kijken: Hoe wil je leven? Een hartelijke groet, Peter van den Berg

 • 7 november 2021

  08/11/2021

  Ds. Jolande gaat voor tijdens deze dienst waarin Tirza Overhaal, dochter van Niels en Louise Overhaal, zal worden gedoopt.

 • 31 oktober 2021

  08/11/2021

  Oogstdienst

 • 24 oktober 2021

  08/11/2021

  ZWO-dienst

 • 17 oktober 2021

  08/11/2021

  Onze eigen predikant ds. Jolande van Baardewijk gaat deze zondag voor. Het is de ZWO zondag rond ‘straatmeisjes in Ghana’. De tekst voor de lezing is Jacobus 5:1-11. Rijkdom vergaat, dus ai ...rijken! Als je je ‘safe’ waant met veel geld en goed, let dan maar op, dat het niet ontwaardt. En als je je tijd liever beter besteedt dan op je geld zitten als een Dagobert Duck, deel dan met wie minder heeft. God kijkt naar hoe je geleefd ... én gedeeld hebt!

 • 10 oktober 2021

  08/11/2021

  Op deze zondag is ds. Johan Lotterman onze voorganger.

 • 3 oktober 2021

  08/11/2021

  Willem Lindeman gaat voor op zondag 3 oktober.

 • 26 september 2021

  08/11/2021

  Zondag 26 september gaat ds. Johan Lotterman voor.

 • 19 september 2021

  08/11/2021

  Op 19 september is de STARTZONDAG van dit seizoen. Thema: ’van U is de toekomst’. Hoe zie jij de toekomst? Als mens, individu, maar ook als kerk, als wereldsamenleving? We belijden: van God is de toekomst, de aarde en mensen nu; alles is van God en in Gods hand: ‘He’s got the whole world in His hands’. Beleef je dat? Na de startdienst is er een bijzondere belevingsmarkt rondom de kapel: koffie en pancakes to go en vega hapjes voor de gezamenlijke lunch; er zijn infokramen van de groene tros en de werkgroep ZWO: met zelfgemaakte chocola van Mieke Lesuis, die je kunt kopen en waarvan de opbrengst voor de kerk is. Er wordt muziek gemaakt, onder leiding van Willem Lindeman. Je kunt met elkaar bijpraten en je laten informeren over duurzamer leven en over ‘Fairtrade’ kopen. Recht en gerechtigheid voor mensen, dieren en de aarde. Van 10.30 uur-14.00/14.30 uur. Én omdat we ‘groene kerk’ worden, wordt een bijzondere onthulling gedaan na de dienst. Ds. Jolande.

 • 5 september 2021

  15/09/2021

  Jolande van Baardewijk is onze voorganger in deze dienst. We vieren de maaltijd van de Heer. Tekst: Marcus 8: 27 - 9:1 over Jezus’ vraag: ‘Wie ben ik volgens jullie?’

 • 29 augustus 2021

  29/08/2021

  Willem Lindeman is onze voorganger in deze dienst. Het thema van deze dienst is: de minste zijn. De discipelen willen weten wie de grootste is in het koninkrijk der hemelen. Het antwoord van Jezus staat in Lucas 9: 46-48. Hij plaatst een kind in het midden en zegt: "Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is groot." Dat staat behoorlijk haaks op de tijdgeest van tegenwoordig. Voor jezelf opkomen is nu het devies en natuurlijk is daar niks mis mee. Alleen is het behoorlijk doorgeslagen. We leven in een tijd met allemaal stenen en te weinig cement... Te weinig de hand reiken van de ene naar de andere mens. En: "Ik wil dat wel voor je doen, als je ook wat voor mij doet... Waarom zou ik als eerste zorg dragen voor die ander?" En toch is het dat waar Jezus het over heeft in Lucas. En ook in Mattheüs 18: 1 t/m 6 komt dit duidelijk naar voren. In de eerste plaats er zijn voor de ander.... Geven is ontvangen. Zijn als een kind. We gaan zondag 29 augustus samen kijken hoe we dit nog meer handen en voeten kunne

 • 22 augustus 2021

  29/08/2021

  Hans Brezet is onze voorganger in deze dienst.

 • 15 augustus 2021

  15/08/2021

  Onze eigen predikant ds. Jolande gaat voor in deze dienst. De lezing is uit Handelingen 16, het verhaal van de cipier van Filippi, een ‘boeiende’ geschiedenis.

 • 8 augustus 2021

  15/08/2021

  Willem Lindeman gaat voor.

 • 1 augustus 2021

  04/08/2021

  Ds. Rosemarie van der Hucht uit Didam gaat voor in deze dienst.

 • 25 juli 2021

  31/07/2021

  Hans Brezet is onze voorganger.

 • 18 juli 2021

  31/07/2021

  Onze eigen predikant, ds. Jolande van Baarderwijk, gaat voor in deze dienst. We lezen Jere- mia 23:1-6 en Marcus 6:30-44. Thema: goed leiderschap is ver te zoeken: in andere landen? Of in de toekomst of in het verleden?

 • 11 juli 2021

  31/07/2021

  Willem Lindeman is onze voorganger in deze dienst.

 • 4 juli 2021

  04/07/2021

  Onze eigen predikant, ds. Jolande van Baarderwijk, gaat voor in deze dienst. We lezen uit 2 Kon.4: 38 - 44 en uit Marcus 5:21-24a en 5:35-43 en 6 kijken we vast vooruit naar de dienst van 18 juli met vers 34-44. Thema: van delen wordt je niet minder!

 • 27 juni 2021

  04/07/2021

  Beste gemeenteleden, We zien er naar uit om op zondag 27 juni bij jullie in Duiven te komen voor een bijzondere dienst: een dienst die helemaal in het teken staat van protesteren en protestliederen. Een dienst voor de provo’s, nozems, brozems en Dolle Mina’s van weleer. Een dienst voor mensen die zich willen aansluiten bij Black Lives Matter of Greta Thunberg. En: een dienst voor mensen die zich juist heel ongemakkelijk voelen als ze een spandoek moeten vasthouden en die hard willen wegrennen, als ze een megafoon zien. We verkennen de rijke liedcultuur van (christelijke) protestliederen uit de burgerrechtenbeweging van de jaren 60. En we gaan oefenen met protesteren, net zoals Mozes en Aaron dat moesten. Hoe kun je je op deze dienst voorbereiden? - Stel je voor dat iemand jou een gigantische megafoon zou geven, dat je in heel Nederland te horen zou zijn en dat je één kort protest-statement zou mogen geven. “Ik protesteer tegen…” Wat zou je dan zeggen? Daar kun je vast over nadenken. In de dienst komen we

página 1 de 4