Pkn Duiven

Informações:

Sinopsis

De Protestantse Gemeente van Duiven

Episodios

 • 29 augustus 2021

  29/08/2021

  Willem Lindeman is onze voorganger in deze dienst. Het thema van deze dienst is: de minste zijn. De discipelen willen weten wie de grootste is in het koninkrijk der hemelen. Het antwoord van Jezus staat in Lucas 9: 46-48. Hij plaatst een kind in het midden en zegt: "Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is groot." Dat staat behoorlijk haaks op de tijdgeest van tegenwoordig. Voor jezelf opkomen is nu het devies en natuurlijk is daar niks mis mee. Alleen is het behoorlijk doorgeslagen. We leven in een tijd met allemaal stenen en te weinig cement... Te weinig de hand reiken van de ene naar de andere mens. En: "Ik wil dat wel voor je doen, als je ook wat voor mij doet... Waarom zou ik als eerste zorg dragen voor die ander?" En toch is het dat waar Jezus het over heeft in Lucas. En ook in Mattheüs 18: 1 t/m 6 komt dit duidelijk naar voren. In de eerste plaats er zijn voor de ander.... Geven is ontvangen. Zijn als een kind. We gaan zondag 29 augustus samen kijken hoe we dit nog meer handen en voeten kunne

 • 22 augustus 2021

  29/08/2021

  Hans Brezet is onze voorganger in deze dienst.

 • 15 augustus 2021

  15/08/2021

  Onze eigen predikant ds. Jolande gaat voor in deze dienst. De lezing is uit Handelingen 16, het verhaal van de cipier van Filippi, een ‘boeiende’ geschiedenis.

 • 8 augustus 2021

  15/08/2021

  Willem Lindeman gaat voor.

 • 1 augustus 2021

  04/08/2021

  Ds. Rosemarie van der Hucht uit Didam gaat voor in deze dienst.

 • 25 juli 2021

  31/07/2021

  Hans Brezet is onze voorganger.

 • 18 juli 2021

  31/07/2021

  Onze eigen predikant, ds. Jolande van Baarderwijk, gaat voor in deze dienst. We lezen Jere- mia 23:1-6 en Marcus 6:30-44. Thema: goed leiderschap is ver te zoeken: in andere landen? Of in de toekomst of in het verleden?

 • 11 juli 2021

  31/07/2021

  Willem Lindeman is onze voorganger in deze dienst.

 • 4 juli 2021

  04/07/2021

  Onze eigen predikant, ds. Jolande van Baarderwijk, gaat voor in deze dienst. We lezen uit 2 Kon.4: 38 - 44 en uit Marcus 5:21-24a en 5:35-43 en 6 kijken we vast vooruit naar de dienst van 18 juli met vers 34-44. Thema: van delen wordt je niet minder!

 • 27 juni 2021

  04/07/2021

  Beste gemeenteleden, We zien er naar uit om op zondag 27 juni bij jullie in Duiven te komen voor een bijzondere dienst: een dienst die helemaal in het teken staat van protesteren en protestliederen. Een dienst voor de provo’s, nozems, brozems en Dolle Mina’s van weleer. Een dienst voor mensen die zich willen aansluiten bij Black Lives Matter of Greta Thunberg. En: een dienst voor mensen die zich juist heel ongemakkelijk voelen als ze een spandoek moeten vasthouden en die hard willen wegrennen, als ze een megafoon zien. We verkennen de rijke liedcultuur van (christelijke) protestliederen uit de burgerrechtenbeweging van de jaren 60. En we gaan oefenen met protesteren, net zoals Mozes en Aaron dat moesten. Hoe kun je je op deze dienst voorbereiden? - Stel je voor dat iemand jou een gigantische megafoon zou geven, dat je in heel Nederland te horen zou zijn en dat je één kort protest-statement zou mogen geven. “Ik protesteer tegen…” Wat zou je dan zeggen? Daar kun je vast over nadenken. In de dienst komen we

 • 20 juni 2021

  04/07/2021

  Zondag 20 juni bent u en jij heel welkom om de dienst van 10.30 uur bij te wonen, rond thema ‘God vertrouwen in storm, in doodsgevaar? God wil om hulp geroepen worden!’. Er is deze derde zondag van de maand ook kinderkerk en tienerdienst. En koffie! ds. Jolande van Baarderwijk

 • 13 juni 2021

  04/07/2021

  Onze voorganger in deze dienst is ds. Rosemarie van de Hucht.

 • 6 juni 2021

  06/06/2021

  Johannes 3, 22-36: discussie tussen Johannes de Dopers leerlingen en ‘een jood’ over de doop, als reinigingsritueel. Jezus is namelijk zelf ook aan het dopen; wist je dat: dat Jezus zelf ook gedoopt heeft? Johannes’ leerlingen vinden dat concurrentie, bedreigend. Maar Johannes verwijst naar Jezus’ hemelse herkomst: wie Jezus aanvaardt en gelooft: 1. heeft eeuwig leven, 2. bevestigt Gods betrouwbaarheid en 3. stroomt over van Gods Geest. Jezus moet groter worden, Johannes kleiner. ‘Zoveel Nederlanders, zoveel politieke partijen en zoveel kerkjes’ is een veel gehoord spreekwoord. ‘Zoveel hoofden, zoveel zinnen’. Niet alleen in Nederland maar ook binnen het Jodendom zijn altijd, misschien wel in elke religie, veel stromingen.

 • 30 mei 2021

  30/05/2021

  Onze voorganger in deze dienst is drs. Johan Lotterman.

 • 23 mei 2021

  23/05/2021

  Op deze zondag vieren we het prachtige feest dat Pinksteren heet! Het thema zal zijn: "In geuren en kleuren!" Het is het feest van de kracht, de energie, de adem, de bezieling, het enthousiasme en de brandstof.....afkomstig van God. Het is het samengaan van Zijn kracht met onze kracht. Het is het feest wat niet te vatten en maakbaar is. Het gaat niet van ons naar God, maar het komt van God naar ons toe door overgave...als wij ons laten meevoeren in die wonderlijke energie met zijn prachtige symbolen: wind en vuur. Het is het feest van uit je comfortzone breken, omdat je terug kunt vallen op eensgezindheid....in de mooie en in minder mooie dingen...in het kwetsbaar delen daarvan... individueel, in de gemeente en in de maatschappij. Het is daarom ook het feest van de troost, in de taal van de liefde...door iedereen te "verstaan". Daar mogen we in geuren en kleuren van genieten en de vruchten van laten zien. De wereld snakt ernaar..... Tot dan!!! in liefde verbonden: Willem Lindeman

 • 16 mei 2021

  23/05/2021

  In deze dienst gaat ds. Alle Jonkman voor.

 • 9 mei 2021

  09/05/2021

  De overdenking van zondag 9 mei zal gaan over de wonderbare spijziging uit Marcus 6: 30- 44. Het thema is dan: Met dat wat er is!!! Jezus wordt met ontferming bewogen als hij de mensen ziet die hij vergelijkt als schapen zonder herder. In de verkondiging wordt dat "zonder herder" verder uitgewerkt. Vervolgens laat Jezus zien dat als wij met dat wat er is... in een ieder van ons...als wij dat gaan of blijven delen, op basis van gelijkwaardigheid...de liefde/het geluk zich zal vermenigvuldigen. Daarbij is iedereen belangrijk! Want wij zijn een parel, diep begraven in Zijn hart . Willem Lindeman

 • 2 mei 2021

  09/05/2021

  Deut. 4: 32-40 en Joh. 15 over Jezus als de wijnstok en wij als de ranken. Is er ooit een volk geweest, dat zo uít de ban van een god of een vloek gehaald en bevrijd is als Israël? Zijn er ooit mensen geweest, die zo opnieuw in de aarde geplant zijn of geënt zijn. in een wijnstok of boom en om opnieuw te kunnen groeien en bloeien sinds de schepping in het paradijs? Daarvoor hebben we Jezus gekregen als groei-leider! Het is tijd voor stekken: willu een stekkie, een stekkie, een stekkie?! Ds. Jolande

 • 25 april 2021

  01/05/2021

  Titel: Die zit! Is de spreker van vandaag naar de meubelboulevard geweest? Hij heeft verschillende zitjes uitgeprobeerd. Op zondag 25 april gaat ds. Jan-Martin Berghuis voor en deelt met ons de uitslag van de test die hij deed. Over zitcomfort, effectiviteit, de prijs die je betaalt en hoe God ook een duit in het zakje kan doen. Jan-Martin Berghuis

 • 18 april 2021

  18/04/2021

  18 april staan als lezingen Micha 4 en Johannes 21: 15-24 op het rooster. Micha 4 bevat de bekende ‘vredeswoorden’, die ook het gebouw van de Verenigde Naties tooien: "Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, Over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers En hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. Johannes 21 laat de verzoening tussen Petrus en Jezus zien: Petrus had drie keer Jezus ‘verloochend’: Jezus ontkend als Meester en Vriend. Rondom een maaltijd mag Petrus op drie vragen zijn liefde voor Jezus uiten: zijn toewijding ‘belijden’.

página 1 de 3