Pkn Duiven

28 februari 2021

Informações:

Sinopsis

1 Koningen 19: 9-18 + Marcus 9:2-10 vs.7 ’Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’ Verheerlijking op de berg Tweede zondag van de Veertigdagentijd met thema ‘De dorstigen te drinken geven’: een citaat uit Jezus’ woorden Mattheus 25:35. We hebben droge zomers gehad en kennen dorst. Maar de natuur nog veel meer! 'Als een hert dat verlangt naar water’ is een mooi lied: het gaat dorst naar God, zingeving. Tips: alcohol als volwassenen, kinderen: limonade laten staan. Eens water/thee drinken. 1 Koningen 19: 9-18 Elia komt in een burn out en door God (via een engel) in leven gehouden bij berg Horeb aan. God verschijnt hem, maar niet in storm, aardbeving, vuur maar in de fluistering van een zachte bries. God roept Elia: ‘Wat doe je hier?’ Elia antwoordt vol wanhoop: ‘na al mijn inzet voor U, God is uw volk ontrouw aan het verbond met U, hebben ze uw altaren verwoest en profeten vermoord, ik alleen ben overgebleven en nu zitten ze achter mij aan!’ God draagt Elia dan op een nieuwe koning over Syrië te zalven en