Pkn Duiven

7 februari 2021

Informações:

Sinopsis

Zondag 7 februari gaat ds. Jolande voor. U kunt de dienst online bekijken via de live stream op YouTube. Opnieuw is een oudtestamentische profeet in the picture: Elisa. Hij wekt een dode jonge huisgenoot op, de zoon van de vrouw die hem gastvrij onderdak biedt. 2 Koningen 4 beschrijft dit verhaal. In Marcus 1: 29-39 zien we Jezus omgaan met zieken en zijn balans zoeken tussen alles wat op Hem afkomt en de rust die Hij nodig heeft in het contact met zijn Vader. Dat rust en balans zoeken wordt Hem niet in dank of begrip afgenomen.