Pkn Duiven

3 april 2021 - Stille Zaterdag

Informações:

Sinopsis

Op deze zaterdag vieren wij samen de Paasnachtdienst op Stille Zaterdag. Het thema is: Van duisternis naar licht naar aanleiding van het verhaal van de blindgeborene uit Johannes 9: 1-41. In de stilte van Stille Zaterdag, tussen de duisternis en het licht, nodigt God ons uit om onszelf en elkaar te ontmoeten, los van alle drukte, alle ruis, alle verplichtingen en alle verwachtingen. Waar staan wij? Dichter bij de beklemmende en verstikkende duisternis of zien en vertrouwen wij op het bevrijdende licht? In de stilte tussen duisternis en licht hoor ik de vraag van God:" Zullen we het hier bij laten of voel je nog die energie...die inspiratie...die passie....om voor op te staan, vanuit het opstandingsgeloof?" Willem Lindeman