Pkn Duiven

2 april 2021 - Goede Vrijdag

Informações:

Sinopsis

Ook de viering op Goede Vrijdag zal anders zijn dan in andere jaren. Het was meestal een dienst waarin in allerlei symboliek het kapot gaan van de messiaanse droom van de leerlingen van Jezus in beeld werd gebracht: de Paaskaars werd gedoofd; het orgel zweeg, de antependia van kansel en avondmaalstafel werden weg gehaald en de kerk uitgedragen;en tenslotte werden de meeste lichten in de kapelruimte uit gedaan en voelde je je in het donker als het ware in de steek gelaten ... En in alle stilte slopen we als het ware de kerkzaal uit. Die bijna lijfelijke beleving is via het kleine en afstandelijker beeld op je laptop of tablet of zelfs je PC niet zó over te brengen. De kilheid is toch al aanwezig door het afstandelijke van een online dienst. Maar misschien moeten we wat verder zoeken naar het vreemde en vervreemdende van een ‘viering’(?) als zodanig op deze avond. Want valt er te vieren? Op deze “Goede” Vrijdag ? Hoezo “goed”? Een marteldood aan een kruis .... Wat is daar goed aan? Dat woordje ‘goed’ doet ons d