Pkn Duiven

18 april 2021

Informações:

Sinopsis

18 april staan als lezingen Micha 4 en Johannes 21: 15-24 op het rooster. Micha 4 bevat de bekende ‘vredeswoorden’, die ook het gebouw van de Verenigde Naties tooien: "Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, Over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers En hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. Johannes 21 laat de verzoening tussen Petrus en Jezus zien: Petrus had drie keer Jezus ‘verloochend’: Jezus ontkend als Meester en Vriend. Rondom een maaltijd mag Petrus op drie vragen zijn liefde voor Jezus uiten: zijn toewijding ‘belijden’.