Pkn Duiven

9 mei 2021

Informações:

Sinopsis

De overdenking van zondag 9 mei zal gaan over de wonderbare spijziging uit Marcus 6: 30- 44. Het thema is dan: Met dat wat er is!!! Jezus wordt met ontferming bewogen als hij de mensen ziet die hij vergelijkt als schapen zonder herder. In de verkondiging wordt dat "zonder herder" verder uitgewerkt. Vervolgens laat Jezus zien dat als wij met dat wat er is... in een ieder van ons...als wij dat gaan of blijven delen, op basis van gelijkwaardigheid...de liefde/het geluk zich zal vermenigvuldigen. Daarbij is iedereen belangrijk! Want wij zijn een parel, diep begraven in Zijn hart . Willem Lindeman