Pkn Duiven

29 augustus 2021

Informações:

Sinopsis

Willem Lindeman is onze voorganger in deze dienst. Het thema van deze dienst is: de minste zijn. De discipelen willen weten wie de grootste is in het koninkrijk der hemelen. Het antwoord van Jezus staat in Lucas 9: 46-48. Hij plaatst een kind in het midden en zegt: "Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is groot." Dat staat behoorlijk haaks op de tijdgeest van tegenwoordig. Voor jezelf opkomen is nu het devies en natuurlijk is daar niks mis mee. Alleen is het behoorlijk doorgeslagen. We leven in een tijd met allemaal stenen en te weinig cement... Te weinig de hand reiken van de ene naar de andere mens. En: "Ik wil dat wel voor je doen, als je ook wat voor mij doet... Waarom zou ik als eerste zorg dragen voor die ander?" En toch is het dat waar Jezus het over heeft in Lucas. En ook in Mattheüs 18: 1 t/m 6 komt dit duidelijk naar voren. In de eerste plaats er zijn voor de ander.... Geven is ontvangen. Zijn als een kind. We gaan zondag 29 augustus samen kijken hoe we dit nog meer handen en voeten kunne