Tankesmien Agenda

Kort fortalt ulikhetsuke: Seniorforsker Simen Markussen

Informações:

Sinopsis

Seniorforsker ved Frischsenteret Simen Markussen besøkte Hannah Gitmark for å diskutere hva sier forskningen om utviklingen i ulikhet.