Tankesmien Agenda

Informações:

Sinopsis

Agenda is a think tank focused on Norwegian domestic politics and international affairs. Our research focuses particularly on five topics: Labor economics, public welfare, immigration and integration, climate change and energy, as well as foreign policy. Most recordings are in Norwegian.

Episodios

 • Agenda-kveld: Laks er makt

  09/11/2021 Duración: 01h03min

  Oppdrettsnæringen har gitt kysten nytt liv, fått folk arbeid og skapt store verdier. Har det fjernet vår kritiske sans? «Havbruksnæringen utnytter havressurser som tilhører fellesskapet (…) Det er derfor rimelig at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen som skapes ved å utnytte denne ressursen». Så enkelt kan det sies. Det gjorde også det regjeringsnedsatte Havbruksutvalget, som anbefalte at vi i Norge bør innføre en grunnrenteskatt i havbruksnæringen. Lønnsomheten i næringen de siste årene har vært svært høy, og i økende grad tilfalt noen få, rike eiere. En grunnrenteskatt vil kunne bidra til en rettferdig fordeling av inntektene opparbeidet på våre felles ressurser, og dessuten bidra til et mest mulig effektivt skattesystem. Likevel ble det ingen lakseskatt, og forslag fra forskere om reguleringer av oppdrettsnæringen er blitt lagt i en skuff. Forfatterne Simen Sætre og Kjetil Østli skriver i en fersk bok hele fortellingen om oppdrettslaksen, og om de utilsiktede, oppsiktsvekkende og

 • Boklansering og debatt: Norge – en humanitær stormakt?

  04/11/2021 Duración: 01h43s

  Tankesmien Agenda og Senter for Utvikling og Miljø (SUM) inviterer til boklansering og paneldiskusjon om boka «Do Gooders at the End of Aid. Scandinavian Humanitarianism in the 21st Century». Boka argumenterer for at Norges og Skandinavias rykte og identitet om «å være god» i sitt internasjonale engasjementet har blitt en nyttig ressurs (en «merkevare») som kan brukes til å gi utenrikspolitikk og ideer legitimitet, samtidig som vi oppnår kommersielle, diplomatiske eller sikkerhetsinteresser. Norsk utviklingspolitikk preges også av et interessant paradoks: Nordmenn ønsker å bidra til global utvikling, samtidig som veldig få har kunnskap eller interesse om hvordan, hvorfor og for hvilke resultater bistandsbudsjettet brukes. Vi inviterer til boklansering og paneldiskusjon om bokas påstander og problemstillinger, inkludert temaer som globale fellesgoder og tilgang til covid-19-vaksiner. Panelet består av: – Bjørg Sandkjær, statssekretær (Sp) – Antoine de Bengy Puyvallée, doktorgradsstipendiat SUM, UiO – Kari H

 • Aulaforedraget 2021: Hélène Landemore – demokratiets neste steg

  25/10/2021 Duración: 01h17min

  I et demokrati skal alle ha lik mulighet til å påvirke ved at alle kan bruke sin stemme ved valg. Men er vi demokratiske nok? Hélène Landemore, professor i statsvitenskap ved Yale University, mener vi bør tenke annerledes og nytt om folkestyre. Landemore er aktuell med boken «Open Democracy» der hun diskuterer hvordan våre representative demokratier kan reformeres med nye og mer direkte former for politisk innflytelse, som bruk av lotteri, borgerforsamlinger og folkeavstemminger. Opptaket er fra Agendas aulaforedrag 21. oktober 2021 i samarbeid med Universitetet i Oslo.

 • Agendas ungdomspartilederdebatt

  10/09/2021 Duración: 01h31min

  Vi samlet ungdomspartilederne for å diskutere distriktspolitikk, ulikhet og rettferdig grønt skifte. Hvordan skal de løse klimakrisen, ulikhetskrisen og samle by og land? I panelet: • Astrid Willa Eide Hoem, AUF • Balder Alvær Olafsen, Sosialistisk Ungdom • Teodor Bruu, Grønn Ungdom • Torleik Svelle, Senterungdommen • Alberte Bekkhus, Rød Ungdom • Andreas Simon Brännström, FpU • Ola Svenneby, Unge Høyre • Sondre Hansmark, Unge Venstre • Edel-Marie Haukland, KrFU Vårt Land kommentator Emil André Erstad ledet debatten.

 • Boklansering: Hvordan tenke langsiktig

  08/09/2021 Duración: 01h36s

  I samarbeid med Res Publica lanserte vi Roman Krznarics bok «Hvordan tenke langsiktig». OM BOKEN Vi lever i en tid der det som skjer her og nå dominerer fullstendig, drevet frem av nyheter hele døgnet hele uken, den siste twitter-meldingen og kjøp nå-knappen. Når en slik desperat kortsiktighet er utgangspunktet for kriser i samtiden – fra klimaendring til global pandemi – vokser behovet for langsiktig tenking. Men hva er det? Har det noensinne fungert? Og kan vi i det hele tatt klare det? I "Hvordan tenke langsiktig" fordyper den ledende samfunnsfilosofen Roman Krznaric seg i historien og i menneskesinnet for å vise at vi at menneskeheten alltid har hatt en iboende evne til å planlegge for kommende slekter. Vi har gjennomføre tiltak som vil gi ringvirkninger i mange tiår, århundrer eller til og med årtusener fremover, fra pyramidene til det offentlige helsevesenet. Krznaric presenterer i boken inspirerende eksempler på «tidsrebeller», mennesker som gir oss en ny tilnærming til demokrati, kultur og økonomi

 • Ulikhetsdebatten

  02/09/2021 Duración: 01h04min

  Harald Eia holdt en innledning om ulikhet. Deretter var det en debatt om økonomiske og sosiale forskjeller i Norge. Hvordan skal vi løse ulikhetskrisen? Paneldeltakere: - Hadia Tajik (Ap) - Kirsti Bergstø (SV) - Sigbjørn Gjelsvik (Sp) - Heidi Nordby Lunde (H) - Sivert Bjørnstad (Frp) Ordstyrer var nestleder i Agenda Hannah Gitmark.

 • Kort fortalt ulikhetsuke: Forfatter Maria Lavik

  31/08/2021 Duración: 21min

  Hvem er de fattige i Norge i dag, og hvordan har de det? Hva sier de selv vil hjelpe i en ellers så prekær hverdag? Forfatter av boken «Vi, dei fattige: åtte forteljingar om barnefattigdom» Maria Lavik besøkte Hannah Gitmark for å diskutere fattigdom.

 • Kort fortalts ulikhetsuke: Forsker Maren Toft

  31/08/2021 Duración: 22min

  Hva har ulikhet å si for folks sjanser i livet? Forsker og postdoktor ved Universitetet i Oslo Maren Toft diskuterte ulikhet og arv med Hannah Gitmark.

 • Kort fortalt ulikhetsuke: Seniorforsker Simen Markussen

  30/08/2021 Duración: 30min

  Seniorforsker ved Frischsenteret Simen Markussen besøkte Hannah Gitmark for å diskutere hva sier forskningen om utviklingen i ulikhet.

 • Kort fortalt ulikhetsuke: Marie Sneve Martinussen (R)

  30/08/2021 Duración: 19min

  Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt besøkte Hannah Gitmark for å diskutere hvordan vil Rødt redusere forskjellene.

 • Ulikhet i Helse-Norge

  30/08/2021 Duración: 01h17min

  Hvor frisk må du egentlig være for å være syk? Hvor smart må du være? Hvor insisterende, hvor opplyst og hvor rik? Vi liker å tro vi har verdens beste helsevesen. Vi liker å tro at alle får den samme hjelpen når vi blir syke. Men slik er det faktisk ikke. Spesialisering og stykkprisfinansiering har ført til at leger har dårligere tid, til ansvarspulverisering og et helsevesen hvor det er viktigere å krysse av på sjekklister enn å se pasientene som hele mennesker. Da Trine fikk kreftdiagnose i 2017 opplevde hun at hun måtte krangle og kjempe seg til rettigheter som egentlig er lovfestet. Ingen fortalte henne hva hun hadde krav på – og hun måtte selv sette seg inn i kompliserte regelverk. Alt dette samtidig som hun forsøker å holde ut smerter etter cellegift og strålebehandling, og er tungt medisinert på morfin. Trine har utdanning, økonomi og familie og venner som er ressurssterke nok til å hjelpe henne. Men skal virkelig behandlingen vi får i det norske helsevesenet være avhengig av lommebok og sosial bakgru

 • Kort fortalt ulikhetsuke: Lan Marie Berg (MDG)

  26/08/2021 Duración: 14min

  Lan Marie Berg (MDG) besøkte Hannah Gitmark for å diskutere ulikhet.

 • Kort fortalt ulikhetsuke: Anne Beate Tvinnereim (Sp)

  26/08/2021 Duración: 22min

  Hannah Gitmark fikk besøk av Anne Beate Tvinnereim (SP) for å diskutere de økende forskjellene.

 • Kort fortalt ulikhetsuke: Roger Bjørnstad (LO)

  25/08/2021 Duración: 23min

  Hannah Gitmark fikk besøk av Roger Bjørnstad fra LO for å diskutere ulikhet.

 • Kort fortalt ulikhetsuke: Masud Gharahkhani (Ap)

  24/08/2021 Duración: 17min

  Hannah Gitmark fikk besøk av Masud Gharahkhani (Ap) for å diskutere hvordan man kan redusere den økende ulikheten.

 • Kort fortalt ulikhetsuke: Kari Elisabeth Kaski (SV)

  23/08/2021 Duración: 19min

  Kari Elisabeth Kaski fra SV og Hannah Gitmark har diskutert ulikhet. Vi har spurt et knippe partier og LO om hva ulikhet betyr for dem, og hvordan vi kan redusere de økende ulikhetene.

 • Politisk ukeslutt: Simen Bondevik (Unge Sentrum)

  17/08/2021 Duración: 21min

  Valgkampen er godt i gang, og vi har invitert en politisk nykommer dette stortingsvalget, leder for Unge Sentrum Simen Bondevik, til Politisk ukeslutt for å snakke om partiet Sentrum og IPCCs klimarapport. Hold deg oppdatert med et nyhetsaktuelt kaffeslabberas. God uke!

 • Boklansering av Øyvind Strømmens «Giftpillen. Konspirasjonsteorier og deres ødeleggende kraft».

  13/08/2021 Duración: 01h16min

  Konspirasjonsteorier kan være fascinerende og tidvis lattervekkende. Men de er ikke festlige. De er farlige. I «Giftpillen» viser Øyvind Strømmen hvordan de ødelegger sosiale relasjoner, huler ut samfunnskritikken og erstatter den med blinde fiendebilder. De tar oppmerksomheten vekk fra viktige debatter om virkelige problemer, fører til at politisk engasjement kveles i avmaktsfølelse og forvandler frustrasjon over samfunnsutviklingen til hat og ekstremisme. I siste instans truer de demokratiet. Panelet: - Forfatter Øyvind Strømmen - Jette Christensen, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet - Cathrine Moe Thorleifsson, forsker ved C-REX senter for ekstremismeforskning, Universitetet i Oslo Samtalen ledes av Sylo Taraku, rådgiver i Tankesmien Agenda. Dette arrangementet var i samarbeid med Res Publica.

 • Valgkampspesial fra «Derfor skal du lese ...»

  11/08/2021 Duración: 02min

  Valgkampen er i gang, og vi vil gjerne tipse om valgkampserien til podkasten «Derfor skal du lese ...» som publiseres av Agenda Magasin de neste ukene. Programleder Halvor Finess Tretvoll snakker gjennom ni episoder med toppolitikere fra alle stortingspartiene for å få vite hvordan de tenker, hvordan de ser verden og hvilke verdener de drømmer seg bort i. De har alle med seg hver sin selvvalgte bok i studio som har betydd noe for deres politiske engasjement, og som viser verdiene bak hverdagspolitikken. Første episode lanseres mandag 16. august, og her får du en liten smakebit. God lytting!

 • Politisk Ukeslutt: Geir Ramnefjell (Dagbladet) om valgkampen

  11/08/2021 Duración: 20min

  Valgkampen er i gang! Politisk redaktør i Dagbladet Geir Ramnefjell kommer til Politisk ukeslutt for å snakke om valgkampen, de viktige sakene og hva som blir kritisk for partiene å få fram. Hvilke partier går en tøff valgkamp i møte? Hold deg oppdatert med et nyhetsaktuelt kaffeslabberas.

página 1 de 9