Tankesmien Agenda

Boklansering og debatt: Norge – en humanitær stormakt?

Informações:

Sinopsis

Tankesmien Agenda og Senter for Utvikling og Miljø (SUM) inviterer til boklansering og paneldiskusjon om boka «Do Gooders at the End of Aid. Scandinavian Humanitarianism in the 21st Century». Boka argumenterer for at Norges og Skandinavias rykte og identitet om «å være god» i sitt internasjonale engasjementet har blitt en nyttig ressurs (en «merkevare») som kan brukes til å gi utenrikspolitikk og ideer legitimitet, samtidig som vi oppnår kommersielle, diplomatiske eller sikkerhetsinteresser. Norsk utviklingspolitikk preges også av et interessant paradoks: Nordmenn ønsker å bidra til global utvikling, samtidig som veldig få har kunnskap eller interesse om hvordan, hvorfor og for hvilke resultater bistandsbudsjettet brukes. Vi inviterer til boklansering og paneldiskusjon om bokas påstander og problemstillinger, inkludert temaer som globale fellesgoder og tilgang til covid-19-vaksiner. Panelet består av: – Bjørg Sandkjær, statssekretær (Sp) – Antoine de Bengy Puyvallée, doktorgradsstipendiat SUM, UiO – Kari H