Tankesmien Agenda

Aulaforedraget 2021: Hélène Landemore – demokratiets neste steg

Informações:

Sinopsis

I et demokrati skal alle ha lik mulighet til å påvirke ved at alle kan bruke sin stemme ved valg. Men er vi demokratiske nok? Hélène Landemore, professor i statsvitenskap ved Yale University, mener vi bør tenke annerledes og nytt om folkestyre. Landemore er aktuell med boken «Open Democracy» der hun diskuterer hvordan våre representative demokratier kan reformeres med nye og mer direkte former for politisk innflytelse, som bruk av lotteri, borgerforsamlinger og folkeavstemminger. Opptaket er fra Agendas aulaforedrag 21. oktober 2021 i samarbeid med Universitetet i Oslo.