Tankesmien Agenda

Ulikhet i Helse-Norge

Informações:

Sinopsis

Hvor frisk må du egentlig være for å være syk? Hvor smart må du være? Hvor insisterende, hvor opplyst og hvor rik? Vi liker å tro vi har verdens beste helsevesen. Vi liker å tro at alle får den samme hjelpen når vi blir syke. Men slik er det faktisk ikke. Spesialisering og stykkprisfinansiering har ført til at leger har dårligere tid, til ansvarspulverisering og et helsevesen hvor det er viktigere å krysse av på sjekklister enn å se pasientene som hele mennesker. Da Trine fikk kreftdiagnose i 2017 opplevde hun at hun måtte krangle og kjempe seg til rettigheter som egentlig er lovfestet. Ingen fortalte henne hva hun hadde krav på – og hun måtte selv sette seg inn i kompliserte regelverk. Alt dette samtidig som hun forsøker å holde ut smerter etter cellegift og strålebehandling, og er tungt medisinert på morfin. Trine har utdanning, økonomi og familie og venner som er ressurssterke nok til å hjelpe henne. Men skal virkelig behandlingen vi får i det norske helsevesenet være avhengig av lommebok og sosial bakgru