Tankesmien Agenda

Kort fortalt ulikhetsuke: Kari Elisabeth Kaski (SV)

Informações:

Sinopsis

Kari Elisabeth Kaski fra SV og Hannah Gitmark har diskutert ulikhet. Vi har spurt et knippe partier og LO om hva ulikhet betyr for dem, og hvordan vi kan redusere de økende ulikhetene.