Tankesmien Agenda

Boklansering av Øyvind Strømmens «Giftpillen. Konspirasjonsteorier og deres ødeleggende kraft».

Informações:

Sinopsis

Konspirasjonsteorier kan være fascinerende og tidvis lattervekkende. Men de er ikke festlige. De er farlige. I «Giftpillen» viser Øyvind Strømmen hvordan de ødelegger sosiale relasjoner, huler ut samfunnskritikken og erstatter den med blinde fiendebilder. De tar oppmerksomheten vekk fra viktige debatter om virkelige problemer, fører til at politisk engasjement kveles i avmaktsfølelse og forvandler frustrasjon over samfunnsutviklingen til hat og ekstremisme. I siste instans truer de demokratiet. Panelet: - Forfatter Øyvind Strømmen - Jette Christensen, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet - Cathrine Moe Thorleifsson, forsker ved C-REX senter for ekstremismeforskning, Universitetet i Oslo Samtalen ledes av Sylo Taraku, rådgiver i Tankesmien Agenda. Dette arrangementet var i samarbeid med Res Publica.