Design, Design, Design!

Design til tiden: fokus på det levede liv transformerer belastede boligområder

Informações:

Sinopsis

Hvad sker der, når designforskningen forsøger at finde svar på tidens udfordringer? Som når børn har det svært. Når udsatte boligområder skal transformeres til det modsatte. Når kulturmøder er gået i hårknude. Eller når køb-og-smid-væk-kulturen bare ikke længere går an.I dette afsnit af Design til tiden møder vi Anne Corlin. Hun er uddannet arkitekt og er nu ph.d-studerende på Designskolen Kolding. Hun undersøger, om der findes nogle særlige designparametre, der kan bruges til at understøtte det sociale liv i byrummet. Anne Corlins ph.d. bruger den koldingensiske bydel Skovparken som case. Projektet er finansieret af Kolding Kommune, Landsbyggefonden og AAB Kolding og har til huse på Designskolen Kolding.Tilrettelæggelse: Mette Reinhardt Jakobsen og Marianne Baggesen HilgerTeknik: Søren Prehn Jensen