Handelskampanjen

Informações:

Sinopsis

Handelsdebatten er en podkastserie om internasjonale handelsspørsmål laget på oppdrag for Handelskampanjen

Episodios

 • S2 ep. 5. Hva er en folkets handelsavtale?

  31/01/2017 Duración: 21min

  Hva innebærer det å lage en handelsavtale som fungerer for folk, miljø og demokrati? Det er ikke sikkert handel vil stå i sentrum. Kanskje er handelen virkemiddelet, mens andre verdier er viktigere. Vi snakker med Lucía Alvites fra Peru, som jobber for spredning av ALBA, Emiliano Lopez, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Buenos Aires, og Mia Chamberlain fra Ungdom mot EU (og Sosialistisk Ungdom).

 • S2 ep. 4. Fiskeinteresser og markedstilgang

  31/01/2017 Duración: 30min

  Markedsadgang for fisk blir ofte fremma av regjeringen som en prioritering når Norge skal inngå handelsavtaler. I TTIP-debatten ble denne problemstillingen tatt opp hele tiden: fiskerinæringen vil tape på TTIP – altså må vi få en avtale med USA. Men hvor viktig er egentlig tollspørsmålet for fisken? Og hva er det Norge og andre land gir fra seg av politiske virkemidler for å sikre slik markedsadgang?Vi snakker med oppdretter Erik Osland, Nupi-forsker Arne Melchior, og professor ved Universitetet i Tromsø, Peter Ørebech.

 • S2 ep. 3. Farlig avfall som liberaliseres

  31/01/2017 Duración: 26min

  Farlig avfall har blitt en handelsvare som importeres og eksporteres over landegrenser. Men Baselkonvensjonen, som Norge har signert, ble laget nettopp for å redusere transport av farlig avfall – fordi Utviklingsland ble en billig måte å kvitte seg med avfall på. Likevel foreslår Norge farlig avfall som en miljøtjeneste i TISA, og EU vil gjerne ha det inn som en miljøvare i EGA. Vi snakker med Per- Erik Schulze, marinbiolog og fagrådgiver i Naturvernforbundet,, Jan Erik Parr i styringsgruppa til Vern om Grenland, Dag Yngland, journalist og Venstre-politiker, og Bjørn Helge Klüver, pensjonert ingeniørgeolog.

 • S2 ep.2. Patentere frø

  31/01/2017 Duración: 28min

  Farida Akther kommer fra Bangladesh, og jobber for at bøndene der skal fortsette å eie frøene til de forskjellige brinjal-sortene. De er redde for at store selskap skal komme og ta patent på frø som har blitt utviklet gjennom hundrevis av år av lokale bønder. Hva tenker du om at det går an å ta patent på en levende organisme, som er en del av naturen? Vi snakker med Akther, grunnleggeren av NGO-en Ubining som driver en frøbank i Bangladesh, Percy Schmeiser som har blitt saksøkt av Monsanto, og Vandana Shiva, grunnlegger av organisasjonen Navdanya, som jobber for kulturelt og biologisk mangfold i India. Bilde: Etiopisk bonde med teff korn. International potash institute

 • S2 ep. 1. Tisa-frie Høyanger

  31/01/2017 Duración: 31min

  Per dags dato har 35 kommuner TISA-vedtak med krav om åpenhet i forhandlingene og beskyttelse av offentlige tjenester. I denne episoden reiser vi til Høyanger kommune som har et slikt vedtak. Vi snakker med ordfører Petter Sortland, LO mann og Rødt-politiker Einar Rysjedal, LO-leder i Ytre Sogn og arbeider på Hydro, Lars Kjetil Skeie, og hjelpepleier på sykehjemmet i Høyanger, Antonella Vidal.

 • S1 ep. 9. Alternativer i handelspolitikken

  18/12/2015 Duración: 11min

  I avslutningsepisoden oppsummerer vi og ser på noen alternativer som finnes. Intervjua: Karoline Garnes, kunde på Kooperativet, bonden Dan Hjorteseth på Solli gård, Tetteh Hormeku fra Third World Network Ghana, og Heidi Lundeberg, leder i Handelskampanjen. Musikk: Sgrow.

 • S1 ep. 8. Har offentlige tjenester noe å frykte fra TISA?

  15/12/2015 Duración: 13min

  I denne episoden ser vi på TISA-avtalen og tidligere privatisering av vanntjenester i Bolivia. Hvilke tjenester har Norge tilbudt i sitt åpningstilbud, hvorfor er fagforbundet så engasjert i denne saken, og hvorfor trakk Uruguay seg fra forhandlingene? Intervjua: Cato Olastuen, lærer på en ungdomskole i Grorud, Morten Høglund, statssekretær i Utenriksdepartementet, Roberto Bissio, leder av Instituto del Tercer Mundo fra Uruguay, Mette Nord, leder i Fagforbundet.

 • S1 ep. 7. Når et selskap kan saksøke en stat

  15/12/2015 Duración: 13min

  Handels- og investeringsavtaler kan utfordre de institusjonene som utgjør demokratiet vårt –stortinget, regjeringa og domstolene. «Eg e bekymra for at makta blir flytta fra folkevalde organ og over i lukka styrerom, og ikke bare styrerom i Norge, men styrerom globalt» (Liv Signe Navarsete). Intervjua: Liv signe Navarsete (leder i Senterpartiet), Roberto Bissio, leder av Instituto del Tercer Mundo fra Uruguay, Ole Christian Fauchald, jussprofessor, Helene Bank, styremedlem i Handelskampanjen, og Morten Høglund, statssekretær i Utenriksdepartementet.

 • S1 ep. 6. Hva skjer når et skip er registrert på Bahamas men arbeideren jobber her?

  11/12/2015 Duración: 10min

  Hva gjør en internasjonal arbeidsdeling i en global økonomi med våre arbeidsvilkår? Ifølge FIVH får en tekstilarbeider i India mindre enn 1% av det vi betaler for t-skjorta. «Modern slavery exist now in our global system of trade and labour” (ITUC). Intervjua: Sharan Burrow, generalsekretær i ITUC, Ommund Stokka, fagforeningsmann i Industri Energi, Yorgos Alintiz fra ITUC, og Mette Nord, leder i Fagforbundet.

 • S1 ep. 5. Er patenter på medisin greit?

  09/12/2015 Duración: 13min

  I episoden om helse ser vi på bilaterale investeringsavtaler og TRIPS-avtalen i WTO. «Vi i kreftforeningen har erfart at tobakkselskaper bruker handels- og investeringsavtaler for å hindre stater i å innføre tobakksregulerende tiltak». Intervjua: Leif- Ove Hansen, leder i HIV-Norge, Yuan Qiong Hu, kampanjeleder i det internasjonale Leger uten grenser, Marianne Hammer, advokat i Kreftforeningen, Lars Jakob Hiim, statssekretær i Nærings-og fiskeridepartementet.

 • S1 ep. 4. Burde all mat handles internasjonalt?

  07/12/2015 Duración: 11min

  I denne episoden følger vi opp matsikkerhetsspørsmålet og spør «hvilke følger for samfunnet får vi av internasjonal handel med mat?» Vi snakker med Marissa og Juliano fra MST i Brasil, Hilde Bjørkhaug fra Bygdeforskning og Hildegunn Gjengedal fra Norges Bondelag.

 • S1 ep. 3. Kan handel begrense miljøreguleringer?

  04/12/2015 Duración: 12min

  Kan handels- og investeringsavtaler legge begrensninger for regulering av miljø? Vi ser på eksemplet med Førdefjorden og forurensningsloven om en investeringsavtale kunne fått uventede konsekvenser. Eller søksmål i WTO over Indiske subsidier til solcellepanel. Intervjuet: Ole Kristian Fauchald, Helene Bank, og G. Manicandan.

 • S1 ep. 2. Er det greit å subsidiere matproduksjon?

  30/11/2015 Duración: 14min

  WTO-avtalen på mat legger opp til en økende frihandel. Er det den beste måten å sikre at folk har tilgang på mat? Det er 800 millioner mennesker som sulter i verden og en halv milliard mennesker som ikke har nok mat til et normalt aktivt liv. Vi tar opp toll, subsidier og import av mat, og snakker med Aksel Nærstad, bonden Dan Hjorteseth, indiske Biraj Patnaik og Christian Anton Smedshaug.

 • S1 ep. 1. Uenigheter i handelspolitikken

  25/11/2015 Duración: 08min

  Handelsdebatten er en podkastserie om internasjonale handelsspørsmål. I introepisoden får du en kort introduksjon til de ulike temaene vi skal innom og en smakebit på de uenighetene som eksisterer rundt internasjonal handelspolitikk. Hva er det med disse avtalene som engasjerer vanlige folk til å møte opp foran Stortinget en oktoberdag? Musikk: Sgrow Laget av Guro Flaarønning og Ida Skogvold